Upozorňujeme zákazníky, že odesláním objednávky na NÁBYTEK nebo HERNÍ PRVKY nedochází k závazné objednávce. Vždy vám vypracujeme a zašleme na e-mail nezávaznou cenovou nabídku a až po jejím schválení z vaší strany (případně po zaplacení zálohy) považujeme objednávku za závaznou.

Sociální principy

Společnost Gerlich Odry s.r.o. se hlásí svou činností k principům sociálního podnikání a je provozována jako sociální podnik.

Sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím následujících principů.

 

SOCIÁLNÍ PRINCIP

V roce 2022 zaměstnáváme více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním.

Dle zdravotních potřeb pak každému zaměstnanci individuálně upravujeme pracovní plán.

 

EKONOMICKÝ PRINCIP

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří cca 90 % z celkových výnosů podniku.

Více než 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku.

Např. v r. 2019 jsme takto rozšířili podnik o výrobu nábytku, což nám pomohlo nebýt závislí pouze na sezónní výrobě hraček.

V r. 2020 jsme investovali do tvorby nového e-shopu, jež výrazně podpořil náš prodej.

V r.2021 jsme zakoupili výkonný řezací a gravírovací laser, jež nám pomohl podpořit výrobu divadel a rozšířit ji o další možnosti, obsluhu mohou snadno provádět i lidé se zdravotním znevýhodněním.

V roce 2022 jsme zakoupili minibagr – díky němuž jsme pracovníkům usnadnili montáž dětských hřišť.

Všechny tyto kroky nám umožnily nábor nových pracovníků a hlavně zajištění práce pro ty stávající.

 

ENVIRNOMENTÁLNÍ PRINCIP

V provozu třídíme odpad a obalový materiál se znovu využívá k přepravě zboží.

Tiskneme převážně černobíle a oboustranně.

Nové spotřebiče jsou voleny v nejvyšší jak energetické, tak kvalitativní třídě.

U osvětlení postupně přecházíme z zářivkových na ledková světla.

 

LOKÁLNÍ PRINCIPY

Přednostně zaměstnáváme místní obyvatele.

Tam kde to je možné, preferujeme místní dodavatele. (Např. firmy Správa Lesů Fulnek s.r.o., sklenářství Jiří Návrat, Javex-Trade s.r.o., Montcolor Zavadil s.r.o., KAEM Tisk s.r.o., NC Line s.r.o. … a další.)

Ve svém okolí také stavíme a udržujeme dětská hřiště. (Např. Odry, Spálov, Hranice, Libhošť, Fulnek, Heřmánky, Heřmanice … a další.)

Snažíme se zapojovat také do místního kulturního života a spolupracujeme tak s místními spolky jako např. Loutkové divadlo při Dělnickém domě v Odrách, Historicko-vlastivědný spolek, Muzejní spolek Rolleder.

Zakázková výroba
Převážně české výrobky
Poctivá ruční výroba
Doprava nábytkunad 3 000 Kč ZDARMA